Never waste a good crisis!
9 oktober 2020 - 7:54, door , in 4Columns, Comments off

‘Never let a good crisis go to waste’ … Churchill zei het jaren geleden al. En ook in deze tijd zien we in alle narigheid alweer de glans van nieuwe ideeën en ontwikkelingen, zeker als het om onze manier van werken gaat. Maar wat betekent deze crisis op een meer persoonlijk niveau, voor jouw werk en jouw toekomst? Nu is het moment om daarnaar te kijken!

 
De wereld staat in brand en ook in ons werk wordt het nooit meer hetzelfde! Meer thuis online werken blijft en heeft zijn weerslag op onze manier en mate van verbinding. Sommige producten en diensten, bedrijven en zelfs hele sectoren zullen verdwijnen, nieuwe komen daarvoor in de plaats. En dat zal vast gepaard gaan met enorme sociale en economische onrust. Afijn, een echte crisis!
 
Maar het woord ‘crisis’, oorspronkelijk afkomstig uit het Grieks, betekent letterlijk een tweesprong in de weg: de ene afslag leidt naar verbetering en de andere naar de afgrond. Ook het Chinese karakter voor crisis bestaat uit twee delen: het linker deel betekent gevaar, en het rechter staat voor de kansen en mogelijkheden. Dus een crisissituatie heeft altijd twee kanten: ‘the bad and the good’.
 
Het goede van eigenlijk elke crisis (dus vast ook van deze) is dat hij ons uitvergroot confronteert met dat wat daarvoor ook al fout was. Maar toen was het gewoon nog niet erg genoeg en leek de aanpassing nog te voorkomen; nu niet meer! Daar gaat het wat mij betreft dus ook om in deze tijd. Om dat wat eigenlijk al niet meer voldeed – maar nog wel getolereerd werd – te veranderen in wat echt werkt. En ik geloof dat degene die dat vandaag het beste doet, de winnaar van morgen zal zijn!
 
En dan bedoel ik niet alleen in de markt, ten opzichte van de concurrentie, maar ook veel meer persoonlijk. In mijn praktijk als ‘carrièrestrateeg’ zie ik dagelijks wat er gebeurt als mensen echt gaan doen wat bij ze past; dan gaan ze ‘vliegen’ (misschien niet een handige metafoor in deze tijd, haha!).
 
Maar wat is daarvoor nodig? In mijn ervaring in ieder geval drie dingen.
Ten eerste je bewust zijn van het bovenstaande. Waarbij je de huidige misère niet meer ziet als een excuus voor wat er fout gaat, maar als de motor voor wat beter kan. Zonder dat besef zijn alle compenserende maatregelen van ons kabinet op economisch niveau misschien zinvol, maar leidt het op persoonlijk niveau niet tot vernieuwing. Daar hoop ik in ieder geval met deze column aan bij te dragen.
Ten tweede mentale ruimte. Stap, ondanks dat je zo druk bent met het bezweren van de crisis, daar even uit om te bedenken en misschien vooral te voelen wat je echt nodig hebt. Dat is in de hectiek van de werkdag natuurlijk altijd lastig; maar juist deze tijd van thuiswerken biedt daarvoor ook de fysieke ruimte.
En ten derde vertrouwen. Om werkelijk iets te veranderen is lef nodig, en lef komt met vertrouwen. Ik was nog nooit zo zeker van mezelf als toen ik er ruim 5 jaar geleden voor koos om helemaal alleen iets nieuws te starten. Ik had het bewustzijn en de ruimte, ik wist ik wat ik kon en wat ik wilde. En toen durfde ik het ook!
 
En als jou dat allemaal niet lukt? Dan gaat het zoals het nou eenmaal gaat in het leven. Dan blijft voor jou voorlopig alles lekker bij het oude en zul je steeds weer geconfronteerd worden met wat er nu al niet werkt, totdat je ervan leert. In het grote geweld van deze crisis misschien niet zo erg, maar voor jou wel een gemiste kans, een ‘waste’. In die zin is de titel van deze column – zeker in deze zwaarste en dus beste crisis sinds jaren – misschien meer dan een levenswijsheid: een ‘must’!

Comments are closed here.