4COFFEE

Kennismaking, verkennen van situatie en mogelijke aanpak.

Gratis.

Afspraak maken?

4CASTING

Intensief strategieprogramma vanuit holistische visie met o.a. diepte-interviews, online assessment, 360° input, motivatiekompas en markt/interne-check.
Uitkomst = A4Cast (one page career plan).

Vaste prijs: volledig traject of basistraject + per module.

4COUNSELING

Actieve implementatiebegeleiding via regelmatige werksessies, 24/7 klankbord/advies bij loopbaanbeslissingen/
-keuzes, CV/LinkedIn advies, inhoudelijke ondersteuning van job searches en sollicitaties/onderhandelingen.

(Half-)jaarlijkse begeleidingsfee.

4COMPANY

Doorlopende begeleiding via (half)jaarlijkse updategesprekken, 24/7 klankbord/advies bij
tussentijdse loopbaanbeslissingen/-keuzes en netwerkactiviteiten.

Jaarlijkse lidmaatschapsfee.