EIGENLIJK GAAT HET HEEL GOED

In de afgelopen jaren hebben de nieuwe leiders zich binnen de organisatie succesvol ontwikkeld. Zij zitten ondertussen op directieniveau, zijn partner van het bureau of maat in de maatschap. Hun gezin ‘staat op de rails’. Ze zijn gewend om goed te leven. Hun toekomst ziet er rooskleurig uit.

 

« Gezien vanuit het individu 

MAAR VOOR HOE LANG?

Door de economische en maatschappelijke ontwikkelingen zijn topposities al lang niet meer voor het leven. De volgende generatie leiders komt er alweer aan, terwijl de piramide steeds steiler wordt. En mensen zullen ook steeds langer kunnen en willen blijven werken. Dat geeft dus spanning en onzekerheid in de hoogste gelederen. Terwijl het ook juist een kans zou kunnen zijn. Zowel voor de organisatie als voor het individu.

EEN GEZAMENLIJKE KEUZE

Want wat voor organisaties heel gewoon is, lijken we te vergeten als het om onze carrière gaat: strategiseren. Natuurlijk komen die plannen nooit precies uit. Maar het proces van regelmatig vooruitkijken werkt wel. Vooral om de opties voor verdere ontwikkeling – binnen en buiten de eigen organisatie – steeds te kennen en hierop te anticiperen. Waardoor ‘gegroeid en gebloeid’ wordt zolang het past, maar ook flexibel ‘verkast’ kan worden als dat beter is. En met behoud van de goede relatie.